User name Password  
        สวัสดีค่ะ  อีกไม่กี่วันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  (BOOK EXPO THAILAND 2017)  ก็จะเริ่มแล้วนะคะ  งานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10-21 น.  ในปีนี้ก็ยังคงจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเช่นเคยค่ะ  
        ในงานก็จะมีสื่อการศึกษาและหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกหาในราคาพิเศษ  พร้อมทั้งมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายในงาน   นอกจากนี้ ท่านยังได้พบกับนักเขียนชื่อดังมากหน้าหลายตา  ท่านใดสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะ
         สำหรับศูนย์ฯของเรา แม้ไม่ได้ไปออกบูธเช่นที่ผ่านมา   แต่เราก็มีสื่อการศึกษาให้บริการมากมาย  สนใจก็ดูรายชื่อในเว็บไซต์นี้แล้วติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะคะ  สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

   อีกจิปาถะ   

ดูทั้งหมด »
 
    
    
 
» ในแต่ละวันท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด
 
  youtube
  facebook
  line
  instagram
   
      » ดูผลโหวต
More Link »
ข่าว
 
   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมสภาการศึกษา ที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักการให้มีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้เมื่อมีกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้การติดตามประเมินผลของ ศธ.มีขอบเขตการทำงานมากกว่าการตรวจราชการในปัจจุบันซึ่งทำได้เฉพาะใน ศธ.เท่านั้น
 
 
   “เนื้องานหลักที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะยึดตามทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ จึงต้องกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยสนับสนุนงานประเมินผลการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงนี้ก็คือ สกศ.มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคือสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถรองรับภารกิจดังกล่าวได้ทันที ” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :   https://www.dailynews.co.th/education/655646
 
 
ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 114,115 แฟกซ์. 0-2354-5724
ติดต่อ webmaster:webmaster@cet-media.com เช็คอีเมล์